Λίγα λόγια για την εταιρία μας.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: OMK SIVAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ: 801358452
ΓΕΜΗ: 155075727000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΑΣ, ΣΙΒΑΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, 70200
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.300.000,00 €
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤHΣ: SCHUESSLER MARTIN
ΕΤΑΙΡΟΣ: SCHUESSLER MARTIN
image

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΑΣΗ

  • ΣΥΣΤΑΣΗ

    portfolio